Home 得獎專區 得獎事蹟 真金不怕火煉
真金不怕火煉
週四, 15 七月 2010 00:39
~~~~狂賀~~~~


本系觀光產業專業經理人班榮獲行政院勞工委員會職業訓練局TTQS訓練品質評核(訓練機構版)銅牌

                                                                                               alt
最近更新在 週四, 12 一月 2012 18:00
 

語言/Language

English Chinese (Traditional) French German Italian Russian Spanish

online

現在有 59 訪客 在線上

search